Phần trong Kazakhstan

Phần trong Kazakhstan

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Kazakhstan?

Көктем
Көктем (Mùa xuân)
Жаз
Жаз (Mùa hè)
Күз
Күз (Mùa thu)
Қыс
Қыс (Mùa đông)