Phần trong tiếng Hungary

Phần trong tiếng Hungary

Học cách nói về các mùa bằng tiếng Hungary?

Tavaszi
Tavaszi (Mùa xuân)
Nyári
Nyári (Mùa hè)
Ősz
Ősz (Mùa thu)
Téli
Téli (Mùa đông)