Phần trong tiếng Slovak

Phần trong tiếng Slovak

Học cách nói về các phần bằng tiếng Slovak?

Jar
Jar (Mùa xuân)
Leto
Leto (Mùa hè)
jeseň
jeseň (Mùa thu)
Zima
Zima (Mùa đông)